Vill Du bli medlem

För årsavgiften, enskilda medlemmar 150 kr, familj 200 kr,

kan Du deltaga i våra aktiviteter och utlottning vid årsmöte.

Årsavgiften betalas till bankgiro 5552-5877. Glöm inte ange namn.

Kontakta oss för vidare information.